Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

DarthWillow
15:04

April 27 2019

DarthWillow
11:13
7837 7d8c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacorvax corvax
DarthWillow
11:12
5645 65c3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacorvax corvax

April 26 2019

DarthWillow
05:19
2453 a9fe

March 24 2019

DarthWillow
16:02
6952 6349 500
Reposted fromsoftboi softboi viaTokyoMEWS TokyoMEWS
DarthWillow
16:01
2036 3906 500
Reposted fromAstalka Astalka viaTokyoMEWS TokyoMEWS
DarthWillow
15:50
4341 346a 500
Reposted fromPoranny Poranny viazzuuoo zzuuoo

March 21 2019

DarthWillow
20:24
4128 a847
Reposted byTokyoMEWScornymistick

February 26 2019

DarthWillow
20:45

"Chcę do Ciebie. Chcę Cię objąć, wtulić twarz w Twoje włosy. Chcę szeptać Ci do ucha rzeczy, których nikt oprócz Ciebie nigdy nie usłyszy. Chcę czuć Twój zapach, spychający moje myśli za zamknięte drzwi. Chcę opuszkami palców gładzić Twoją skórę, łaskotać Cię delikatnie po plecach i karku. Chcę poznawać ciągle na nowo smak Twoich warg. Chcę przez całą noc leżeć obok Ciebie, spoglądać na to, jak zasypiasz, wtulona we mnie. Chcę przez cały dzień patrzeć się w Twoje oczy. Chcę być przez nie hipnotyzowany, chcę by zawładnęły mną całkowicie, bym po prostu nie mógł się opierać. Chcę być zawsze tylko Twój i tylko dla Ciebie. Chcę mieć Cię blisko, na wyciągnięcie ręki.Chcę do Ciebie. Tak bardzo, że to niemal mnie boli. Tak bardzo, że nie jestem w stanie trzeźwo myśleć. Chcę do Ciebie. Teraz. Już. Natychmiast."

~ Mikołaj Bajorek

Reposted fromtimetolove timetolove viazzuuoo zzuuoo
DarthWillow
20:37
Reposted bymolotovcupcakeKciukWzupieschaafablNoizaLogHiMaMrCoffexal
DarthWillow
18:58
7287 c46b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafroo froo
DarthWillow
18:57
9443 788b
Reposted fromusunto usunto viafroo froo
18:55
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viacorvax corvax
DarthWillow
18:55
1595 fcee 500
Reposted fromthealex thealex viacorvax corvax
DarthWillow
18:54
DarthWillow
18:47


the fox leaves at midnight
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vialifu lifu

February 25 2019

DarthWillow
15:28
4472 f70e 500
Come along with me...

February 19 2019

12:29
2695 f44d

February 06 2019

DarthWillow
19:25


worship coffee
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viazzuuoo zzuuoo
DarthWillow
19:24
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viazzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl